Stöd från Europeiska jordbruksfonden


Under uppbyggnaden av Vareböke Bryggeri har vi ansökt om företagsstöd till investeringar i form av bryggverk, jästtank och kylsystem som är nödvändiga vid kommersiell framställning av öl. Detta företagsstöd för investeringar som gynnar utvecklingen på landsbygden är ett bidrag från Europeiska Jordbruksfonden för Lantbruksutveckling som har ansökts hos och beviljats av Länsstyrelsen i Kronoberg. Detta bidrag via Länsstyrelsen och EU har bidragit till att göra investeringar i utrustning som behövs för att kunna starta upp bryggeriverksamheten möjlig.

Vi vill därför rikta ett stort tack till Länsstyrelsen i Kronoberg och EU som hjälpt oss göra bryggeriet till verklighet med hjälp av företagsstöd för landsbygdsutveckling!

Tack!